ร่วมบรรยาย ในหัวข้อสัมมนา “WORKSHOP ON SETTING SCIENCE-BASED TARGETS (SBTi) TOWARD 2 ºC TARGET ACHIEVEMENT”

ร่วมบรรยาย ในหัวข้อสัมมนา “WORKSHOP ON SETTING SCIENCE-BASED TARGETS (SBTi) TOWARD 2 ºC TARGET ACHIEVEMENT”

บริษัทฯ ได้รับเชิญไปบรรยายร่วมกับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ในหัวข้อการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (SBTi) จัดโดย อบก. ในฐานะองค์กรต้นแบบและเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Sector) ที่มีการตั้งเป้าหมายฯแบบ 1.5 °C Scenario