โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน T-VER

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน T-VER

บริษัทฯ ร่วมกับ อบก. ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมิน T-VER ผ่านโครงการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ณ สถานที่ตรวจประเมินจริง โดยมี อบก. เป็นที่ปรึกษาโครงการ